Faaliyetlerimiz

Proje Sözleşmeleri, izin ve onaylar, idare hukuku, dava takibi ve düzenleyici mevzuat başta olmak üzere kamu-özel ortaklıklarının her türlü unsuru ile ilgili derin bir tecrübeye sahibiz. İnşaat, kompleks yapıların işletilmesi ve bakımı, santraller, altyapı sistemleri, alışveriş merkezleri ve maden işletme sahaları konularında hem yüklenici firmalara hem mal sahiplerine hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Altyapı yatırımları ve diğer borçlanma türleri ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası boyuttaki yatırım bankaları ve ticari bankalara finansman bağlamında kredi alan ve veren taraflara danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Müvekkillerimize, geniş bir sektör yelpazesi dahilinde uluslararası işlemler ve yurtiçi yatırım konularında hukuki danışmanlık veriyor, ulusal ve uluslararası pek çok yatırımcıyı temsil ediyoruz. Şirket satın almaları, hisse devirleri, konsolidasyon ve devralmalar, azınlık yatırımları, birleşme, bölünme dahil olmak üzere çeşitli yatırımlarda danışmanlık veriyoruz.

Sözleşme, haksız fiil ve diğer hukuki ihtilaflarda; ürün sorumluluğu, rekabet, icra ve iflas, vergi ihtilafları dahil olmak üzere dava takibi ile ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında, kamu kurumları nezdinde enerji, petrol, otomotiv, ilaç, banka-finans, sigorta, bilişim gibi sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Türkiye’de yürütülen büyük ölçekli projeler konusunda dünya çapında ve Türkiye de önde gelen müvekkillerimize imtiyaz ve lisansa bağlı doğal kaynaklar anlaşmaları hakkında hukuki danışmanlık veriyoruz.

Hem işlemler, hem de davalar açısından, fikri mülkiyet ve bilişim teknolojileri konularında faaliyet göstermekteyiz.

Ortak girişimler, gayrimenkul geliştirme arsa alım-satımı, uzun süreli kira sözleşmeleri, inşaat kredileri ile konut kiraları ve ticari malvarlıklarının kiralanması da dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul işlemlerinde hukuki danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası İslami finans kurumları, Türk Katılım bankaları ve şirketlere İslami finansman işlemlerine hukuki danışmanlık vermekteyiz. Türk Katılım Bankaları, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, körfez bölgesi bankaları ve global finans kurumları da dahil olmak üzere büyük piyasa düzenleyicileri ile çalışarak Türkiye’de islami finansman ürünlerinin gelişmesi ve yürütülmesinde faaliyet göstermekteyiz.

İstihdam belgelerinin, hizmet sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının incelenmesi ve hazırlanması da dahil olmak üzere, iş hukukunun her alanında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Çalışanları, dava ve diğer istihdam sorunları da dahil olmak üzere her türlü meselede temsil etme deneyimine sahibiz.

Sağlık, ilaç, teknoloji, ödeme sistemleri, sermaye piyasaları ve üretim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte getirilen düzenlemeler çerçevesinde gizlilik politikalarının tasarlanması, standart sözleşmelerin düzenlenmesi, yeni yasal kısıtlamalara hazırlık sürecinin değerlendirilmesi konularında danışmanlık vermekteyiz.

Elektrik, petrol ve gaz, madencilik, altyapı, sağlık, alışveriş merkezleri projeleri dahil pek çok projede kredi veren kurumlar, finans kurumları, proje şirketleri, kurumsal yatırımcılar, üstlenici firmalar ile işletmecileri faal olarak temsil etmekteyiz.

Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurulu izni alınması konusunda danışmanlık yapıyor, Rekabet Kurulu ile yapılan müzakere ve yazışmalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren finansal kuruluşlarda, yatırım bankalarına , aracı kuruluşlara, yöneticilere ve ihraççılara, ilk ve ikinci halka arzlar, borçlandırıcı işlemler, islami finans, sukuk ihracı menkul kıymetler ve mevzuat dahil olmak üzere sermaye, borç ve sermaye benzeri işlemler hakkında hukuki danışmanlık veriyoruz.

Hayat dışı sigorta ve hayat sigortası ile bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve çok uluslu oyuncuları temsil ediyoruz.

Borsaya kayıtlı ve özel şirketlere genel sözleşmeler hukuku bilgi teknolojileri, dış kaynak kullanımı, lisans verme ve dağıtım sözleşmeleri, şirketler hukuku kurumsal yönetim, iş hukuku, hissedarların hakları, ortak girişimler, hissedarlar sözleşmesi ve yönetmeliklerin hazırlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Borsaya kayıtlı ve özel şirketlere genel sözleşmeler hukuku bilgi teknolojileri, dış kaynak kullanımı, lisans verme ve dağıtım sözleşmeleri, şirketler hukuku kurumsal yönetim, iş hukuku, hissedarların hakları, ortak girişimler, hissedarlar sözleşmesi ve yönetmeliklerin hazırlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.