Fiyat Etiketlerinde Yeni Dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18.09.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile etiket ve listelerde yer alması zorunlu olan hususlara; malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile menşei Türkiye olan mallar için Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo ve işaretlerin de eklendi.

Yanı sıra daha önce etiketlerin biçim ve kapsamına uygulanan asgari şartların, tarife ve fiyat listelerine de uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada değişiklik nedeni, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına karşı tüketici lehine düzenlemeler ile ek tedbirler alınarak tüketicilerin bilgilendirme hakkının kapsamının arttırılması amaçlandığı ve yerli üretimin teşvik edilmesi ile tüketicide farkındalık oluşturulması adına ayırt edici işaretlerin konulması gerekliliği belirtilmiştir.

Yönetmelik, 03.10.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.