İmar Barışı Düzenlemesinde Yapılan Değişiklikler

20.09.2018 tarihinde "imar barışı" olarak bilinen düzenleme ile alakalı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikler değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikler ile özetle;

 1. İlk düzenlemede imar barışı başvurularından beklenen gelirin “Kentsel Dönüşüm” amacıyla kullanılacağını belirtilmekle birlikte imar barışı bedellerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesaplarına yapılmasında değişiklik yapılarak, imar barışı bedellerinin tümünün Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yapılacağı düzenlenmiştir.
 2. Düzenlemenin “Usul ve Esaslar” başlıklı 4. Maddesinin 5. Maddesinde yer alan “Her yapı için sadece bir yapı kayıt belgesi düzenlenir.” Hükmü değiştirilerek; yerine “Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.” Hükmü getirilmiştir.
 3. Özellikle büyük parseller açısından İmar Barışı’nın uygulamasında bir sorun olarak ortaya çıkan Arsa-Emlak vergisinin hesaplamasına ilişkin yapılan değişiklik ile arsa emlak vergi değerinin arsanın bağlı bulunduğu belediyeden temin edilecek arsa ve arazi asgari metrekare birim değeri üzerinden tahakkuk edileceği düzenlenmiştir.

Vergi hesaplaması yapılırken yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Yanı sıra, arsa emlak vergi değerinin belirlenmesinde;

 • Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,
 • Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden,
 • Hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden,

Hesaplama yapılacağı düzenlenerek pratikte ortaya çıkan sorunların önlenmesi amaçlanmıştır.

 1. Değişiklik ile imar barışı kapsamında olmayan bazı yeni alanların kapsama alınması söz konusudur. Buna göre,
 • Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW,”
 • İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2,”
 • İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2,

değerleri içerisinde olan yapılar imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecektir.

 1. Getirilen düzenleme ile Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli hesaplamalarında daha önce “kat” olarak hesap içerisinde bulunmayan bodrum katların hesaba katılacağı düzenlenmiştir. Değişiklik ile bodrum katların da hesap içerisinde değerlendirilmesi söz konusu olacağından maliyet bedelleri önemli ölçüde artacaktır.
 2. Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli konusunda başka bir değişiklik ise; alışveriş kompleksi (AVM), hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, bedelin hesabında aykırılıktan dolayı meydana gelen alanın esas alınacağı hususudur. Adı geçen yapılarda maliyet bedeli aykırılık neticesinde meydana gelen alan üzerinden hesap edilecektir. Tek bağımsız bölüm şeklinde (tek yapı olarak) bulunan bu yerler için maliyet bedeli bu düzenleme ile oldukça azaltılmıştır.
 3. Yapı kayıt belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan imar barışı müracaatında yalan beyanda bulunulması durumunda;
 • Yapı kayıt bedeli eksik ödenmiş ise müracaat sahibinin e-Devlet hesabı üzerinden gerekli düzeltmenin yapılması ve eksik ödemenin tamamlanması sağlanarak, duruma uygun yapı kayıt belgesinin düzenleneceği,
 • Eksik olan yapı kayıt bedelinin ödenmemesi halinde yapı kayıt belgesinin iptal edileceği ve yalan beyan kapsamında ödenen yapı bedelinin iade edilmeyeceğini, ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca bu kişiler hakkında “yalan beyan” nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı,
 • Yapı Kayıt Belgesi bedeli fazla ödenmesi durumunda, fazla ödenen bedelin iadesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılacağını ve Müdürlük tarafından yapı incelemesinden sonra uygun bulunması halinde fazla olan bedelin iadeye konu edileceği,

Düzenlenmiştir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.